دبستان غیر دولتی پسرانه نواندیشان اقلید اداره آموزش و پرورش استان فارس/اقلید

افتخارات فرهنگی

کسب مقام های برتر مسابقات فرهنگی و هنری ( پرسش مهر ، قرآن ، احکام ، سرود ، نقاشی وخطاطی )