دبستان غیر دولتی پسرانه نواندیشان اقلید اداره آموزش و پرورش استان فارس/اقلید

انجمن اولیا و مربیان

اسامی اعضای انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه نواندیشان

1. سید ماشاله امیدوارعسکری

2. جمال دبیری

3. اکبرمیرقدری

4. حسن زارع

5. عبدالرحمن نیکوکار